Latvijas Privāto Augstskolu Asociācija
Par asociāciju

Aldis Baumanis
Privāto augstskolu asociācijas priekšsēdētājs 

Privātā augstākā izglītība – jau vairāk kā divdesmit gadu pieredze
           Sākot savu attīstību pirms divdesmit trijiem gadiem, kad pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas tika pieņemts Latvijas Republikas Izglītības likums, privātās augstākās izglītības iestādes tagad ieņem ievērojamu vietu Latvijas augstākajā izglītībā. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apkopoto informāciju 2013./14. studiju gadā tajās studē pāri par 24 tūkstošiem studentu. Tas vien jau pierāda privātās augstākās izglītības spēju attīstīties gan straujākas, gan lēnākas ekonomiskās un demografiskās izaugsmes posmos. Privātās augstskolas Latvijā ir ieguvušas iedzīvotāju lielu uzticību, katru gadu piedāvājot iespējas studijām visos Latvijas reģionos un visos studiju līmeņos, ieskaitot studijas doktorantūrās. 
Arī šajā gadā studētgribētājiem ir iespēja izvēlēties sev vispiemērotākās studijas vairāk kā no simts studiju programmām dažādās studiju tematiskajās grupās. Plašais studiju programmu klāsts, interesantais un praktiskajai dzīvei noderīgais studiju saturs, labā materiālā bāze un moderna pasniegšanas metodika, pieaugošās starptautiskās sadarbības iespējas un vēl daudzi citi faktori ir veicinājuši privāto augstskolu attīstību un nodrošinās to izaugsmi arī turpmāk. 
Starp faktoriem, kas sekmējuši privātās augstākās izglītības attīstību, īpaši jāmin privāto augstskolu lielā interese par darba tirgus prasībām un saistība ar to. Dinamiskas savā attīstībā un darbībā privātās augstskolas piedāvā galvenokārt profesionālo augstāko izglītību. Augstākās profesionālas izglītības diploms absolventam paver plašas iespējas darba tirgū, jo ir iegūta arī atbilstoša profesionālā kvalifikācija. Tajā pat laikā saglabājas iespējas turpināt izglītību, lai iegūtu maģistra un pēc tam arī doktora grādu. Īpašu nozīmi profesionālā augstāka izglītība iegūst arī saistībā ar visā Eiropā augstākajā izglītībā notiekošajām pārmaiņām. Boloņas process paredz, ka katrai augstākās izglītības pakāpei ir jādod iespēja iegūt darba tirgus vajadzībām atbilstošu kvalifikāciju.
Privātās augstskolas turpina sekmīgi attīstīties, neskatoties uz svārstīgo augstākās izglītības finansējumu valstī kopumā. Visā savā pastāvēšanas vēsturē privātās augstskolas varēja paļauties tikai uz savu spēju izprast tirgus pieprasījumu, uz savu prasmi pareizi un racionāli izmantot savā rīcībā esošos finansu resursus. Pie kam tieši šī iemesla dēļ privātās augstskolas vienmēr būs visvairāk ieinteresētas ņemt vērā gan studentu intereses, gan arī sekot līdzi izmaiņām kā vietējā, tā arī starptautiskajā darba tirgū, tādejādi nodrošinot studentiem iespējas iegūt konkurētspējīgu izglītību un prasmes.
Nākamais students, ienākot privātajā augstskolā, var justies drošs: akadēmiskais personāls un administrācija rūpējas, lai studiju process būtu interesants un saistošs. Darbojoties konkurences apstākļos, privātās augstskolas konkurencei kā vietējā, tā arī starptautiskajā darba tirgū spēj sagatavot arī savus studentus. 

Laipni lūdzam uz studijām privātajās augstskolās!

Irina Senņikova

ir Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”, kas ir viena no vadošajām Latvijas augstskolām, rektore.

Aldis Baumanis

Dr.paed., asoc.profesors, Biznesa augstskolas Turība valdes priekšsēdētājs

 

 

Marga Živitere
Prof., Dr.oec., acad., expert (Management) Science of Academy Latvia 
Rector ISMA (Information Systems Management Institute)
  • „Relstat’14”

    Cienījamie kolēģi, aicinām Jūs apmeklēt Krievijas Federācijas loģistikas jomā vadošo speciālistu atklāto lekciju „Loģistika: stāvoklis un attīstības tendences” ikgadējās starptautiskās konferences „Relstat’14” ietvaros.
    Lekciju lasa:
    Valērijs Lukinskis – Krievijas Federācijas cienījams zinātnieks, tehnisko zinātņu doktors, profesors, Loģistikas un piegādes ķēžu pārvaldes departamenta... turpināt lasīt

  • Latvijas privāto augstskolu asociācijas sēde

               Š.g. 17.jūnijā TSI telpās notika kārtējā Latvijas privāto augstskolu asociācijas sēde, kurā piedalījās pārstāvji no Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas, Baltijas starptautiskās akadēmijas, Biznesa augstskolas „Turība”, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas, Rīgas Aeronavigācijas institūta, Rīgas starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un  Transporta un... turpināt lasīt