Latvijas Privāto Augstskolu Asociācija

Vadības un Sociālā darba augstskola “Attīstība” ir pirmā sociālā darba augstskola Latvijā, kas kopš 1991.gada nodrošina profesionālu sociālā darba speciālistu izglītību , veicinot visu sabiedrības grupu sociālo labklājību, uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmējot sociālo vienotību sabiedrībā.

Augstskolas misija – nodrošināt profesionālu sociālo darbinieku izglītību, veicināt visu sabiedrības sociālo grupu sociālo labklājību, uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un stimulēt sociālo vienotību sabiedrībā.

Augstskola „Attīstība” kalpo arī kā bāze sociālā darba zinātniskās bāzes izstrādei un sociālā darba teoriju izpētei un attīstīšanai Latvijā. Augstskola ar savu darbību veicina labklājības sistēmā strādājošo izaugsmi, kā arī informē sabiedrību par profesionāla sociālā darba lomu sociālo pakalpojumu sistēmas kvalitātes attīstībā.

Studiju programmas

1.līmeņa studiju programmas

2.līmeņa studiju programmas

 1. “ZINĀŠANAS UN PRASMES SOCIĀLAJĀ DARBĀ AR SOCIĀLO GADĪJUMU”
 2. “SOCIĀLAIS DARBS AR SOCIĀLO GADĪJUMU”
 3. “SOCIĀLAIS DARBS AR GRUPU”
 4. “SOCIĀLAIS DARBS KOPIENĀ”
 5. “CILVĒKTIESĪBAS SOCIĀLĀ DARBA PRAKSĒ”
 6. “SOCIĀLĀ POLITIKA”
 7. “SOCIĀLO PROBLĒMU INTEGRATĪVA IZPĒTE UN PROJETĒŠANA”

Profesionālā bakalaura programma „Sociālais darbs”

 

 1. “INDIVĪDS SOCIĀLAJĀ VIDĒ”
 2. “SABIEDRĪBA”
 3. “SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTU PROFESIONĀLAIS RAKSTUROJUMS”
 4. “KLIENTU SOCIĀLO GADĪJUMU RISINĀŠANA SOCIĀLĀ DARBA TEORIJĀ UN PRAKSĒ”
 5. “ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS TEORĒTISKĀ BĀZE”
 6. “ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBS”
 7. “SOCIĀLAIS DARBS KOPIENĀ”
 8. “SOCIĀLĀS PĀRMAIŅAS EIROPĀ UN SOCIĀLĀ DARBA PRAKSĒ”
 9. “SOCIĀLO PROBLĒMU INTEGRATĪVA IZPĒTE UN RISINĀJUMU PROJEKTĒŠANA”

Maģistra studiju programmas

 1. "GLOBALIZĀCIJA UN SOCIĀLAIS DARBS"
 2. "SOCIĀLAIS DARBS MŪSDIENU SABIEDRĪBĀ"
 3. "SOCIĀLĀ DARBINIEKA PRASMJU DARBNĪCAS"
 4. "IZVĒLĒTĀ SPECIALIZĀCIJA"
 5. "ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA SOCIĀLAJĀ DARBĀ"

Kontaktinformācija:

Eiženijas iela 1,
Rīga, Latvija, LV-1007
Tālrunis:
(+371) 28355975
www.attistiba.lv