Latvijas Privāto Augstskolu Asociācija

Transporta un sakaru institūts (TSI ) ir augstākā mācību iestāde, kas akreditēta Latvijā uz neierobežotu laiku. TSI ir privāta augstskola, kas ir dibināta 1999.gadā. Tā ir vienīgā nevalstiskā tehniskās universitātes tipa augstskola Latvijā.
TSI iekļuva Starptautiskās zinātnieku padomes programmas „Global World Communicator (GWC). Education and Science” pasaules vadošo universitāšu profesionālajā reitingā 2013./2014. akadēmiskajā gadā 500 labāko augstskolu skaitā.
TSI, vienīgais starp 150 valsts un privātajām augstskolām, iekļuva to 15 starptautiski nozīmīgu zinātnisko institūtu skaitā, kas darbojas Latvijā. TSI tika novērtēts  kā zinātniskā organizācija, kas veic pētījumus inženierzinātņu un datorzinātņu jomās.
Augstskolas satversmi ir apstiprinājis Latvijas Republikas Ministru Kabinets. Institūtu ir akreditējušas vairākas starptautiskas organizācijas. Absolventi saņem valsts apstiprināta parauga diplomus, ko atzīst visās pasaules valstīs.
2005. gadā Eiropas Komisija Briselē piešķīra TSI tiesības izsniegt „Diploma Supplement Label” — dokumentu, kas apliecina augstākās mācību iestādes akadēmisko un profesionālo programmu kvalitātes atbilstību Eiropas prasībām.
Speciālistu sagatavošana notiek visos augstākās izglītības līmeņos – 1.un 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, bakalaura, maģistra un doktora izglītība.
2008. gadā TSI saņēma starptautisko sertifikātu par kvalitātes pārvaldes sistēmas atbilstību ISO 9001 standartam.
TSI ir iekļauts Starptautiskās Civilās aviācijas apvienības (ICAO — International Civil Aviation Organization) izglītības organizācijas direktorijā.

Studiju programmas:

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

 
Elektronika un telekomunikācijas

 
Transports un loģistika

 
Aviācijas transports

 
Ekonomika un vadības zinātne (menedžments)

 

Kontakinformācija:

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija
Tālrunis:
(+371) 67100661 - TSI Infocentrs
(+371) 67100660 - fakss
E-pasts: info@tsi.lv
www.tsi.lv