Latvijas Privāto Augstskolu Asociācija

Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA) ir dibināta 1991. gadā un ir pirmā nevalstiskā augstākā mācību iestāde Latvijas Republikā, kas savā ilgstošajā un sekmīgajā darbībā apliecinājusi sevi kā vienu no labākajām studiju vietām Latvijā: gan tiem, kuri studijas augstskolā uzsāk pirmo reizi, gan arī tiem, kuri vēlas turpināt citās augstskolās iesāktās studijas, gan arī koledžu absolventiem.

Augstskola nodrošina studiju iespējas kā pilna, tā arī nepilna laika režīmā, ļaujot studējošajiem izvēlēties sev piemērotākos nodarbību laikus.

Augstskola piedāvā studijas mūsdienu prasībām atbilstošākajās studiju jomās, kuras dod iespēju iegūt Latvijā un Eiropas Savienībā atzītu profesionālo kvalifikāciju uzņēmējdarbības vadīšanā, tiesību zinātnēs un tulkošanā. Studijas notiek augsti kvalificētu akadēmisko un profesionālo speciālistu vadībā, kas nodrošina studentiem iespēju ne tikai iegūt nepieciešamo profesionālo sagatavotību, bet arī apgūt sekmīgai profesionālajai darbībai nepieciešamos vispārizglītojošos priekšmetus, tā garantējot iespēju brīvi izvēlēties savu turpmāko studiju jomas. Augstskola jau ir sagatavojusies iespējai pirmo studiju līmeni apguvušajiem piedāvāt studiju turpināšanu nākošajā līmenī šajā pašā augstskolā.

Augstskolas līdzšinējo sekmīgo darbību apliecina kā visu tās studiju programmu akreditācija Latvijā noteiktajā kārtībā, tā arī Starptautiskās izglītības apvienības (International Education Society, London) augstskolai piešķirtais sertifikāts. Augstskola ir atzīta par uzticamu institūciju, kas ilgstoši gūst labus rezultātus. Augstskolas absolventi sekmīgi strādā dažādās valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos vadošos amatos, kā arī sekmīgi vada privātos uzņēmumus. Daudzi savu labo profesionālo sagatavotību ir apliecinājuši strādājot arī ārpus Latvijas.

Augstskola darbojas labiekārtotās telpās, kas regulāri tiek renovētas un paplašinātas un atrodas ērti pieejamā vietā Rīgā, Daugavas kreisajā krastā pie nobrauktuves no vanšu tilta.

Studiju programmas

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs

•  Uzņēmējdarbības ekonomika.

•  Uzņēmējdarbības vadīšana.

•  Apdrošināšanas pakalpojumu ekonomika.

Tiesību zinātnes

•  Transporta pakalpojumu tiesiskais nodrošinājums;

•  Mazā un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums;

•  Nekustamā īpašuma tirgus tiesiskais nodrošinājums.

Tulks - tulkotājs

•  Profesionālā tulkošana ekonomikā.

•  Profesionālā tulkošana jurisprudencē.

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRANTŪRA

Tiesību zinātnes

•  Privātās tiesības

 

Kontaktinformācija:

Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV – 1048 
Tālrunis: 
(+371) 67461281
(+371) 67461001 
(+371) 67461281 - Fakss
e-mail: sta@sta-edu.lv
www.sta-edu.lv