Latvijas Privāto Augstskolu Asociācija
Latvijas privāto augstskolu asociācijas sēde

           Š.g. 17.jūnijā TSI telpās notika kārtējā Latvijas privāto augstskolu asociācijas sēde, kurā piedalījās pārstāvji no Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas, Baltijas starptautiskās akadēmijas, Biznesa augstskolas „Turība”, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas, Rīgas Aeronavigācijas institūta, Rīgas starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un  Transporta un sakaru institūta.

            Sēdē tika apspriesti jautājumi par LPAA mājas lapas izstrādāšanu, atvēršanu un tās reklamēšanu.  Sēdē tika nolemts, ka katra augstskola papildina un koriģē informāciju par savu augstskolu, kā arī mājas lapa tiks pastāvīgi papildināta ar svarīgu un aktuālu informāciju par privāto augstāko izglītību.

            Sanāksmes laikā tika apspriesti arī citi aktuālie jautājumi augstākās izglītības jomā un pasākumi sadarbības veicināšanai privāto augstskolu starpā. Sevišķa uzmanība tika pievērsta  darbiem saistībā ar augstskolu gatavošanos jaunajam mācību gadam un sadarbības iespējām šajā jomā. Tika pārspriesti jautājumi par jaunu tirgu apgūšanu un privāto augstskolu lomu, priekšrocībām un iespējām šajā virzienā.  

            Sēdes nobeigumā LPAA pārstāvji iepazinās ar TSI zinātniski tehniskām laboratorijām – lietišķo programmu sistēmu laboratoriju, fizikas un elektronikas laboratoriju, telekomunikāciju un elektroniski optisko sistēmu laboratoriju,  robottehnikas un studentu zinātniski pētniecisko darbu laboratoriju, radiolokācijas zem virsmas mērījumu laboratoriju.

            Tika pieņemts lēmums, ka turpmāk sanāksmju gaitā tiks izvērtētas asociācijas locekļu materiāli- tehniskās iespējas un zinātniskais potenciāls, kurš var tikt izmantots kopīgu projektu un mācību programmu realizacijā.