Latvijas Privāto Augstskolu Asociācija

Latvijas Kristīgā akadēmija ir neatkarīga augstākās izglītības un pētniecības mācību iestāde. Akadēmijā mācās visu kristīgo konfesiju studenti. Augstskola ir saņēmusi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas metropolīta Aleksandra svētību.Latvijas Kristīgā Akadēmija ir eiropeiska pētniecības un izglītības iestāde, kurā studējošajiem ir nodrošināta iespēja inovatīvi apgūt modernas profesijas, nepārraujot saikni ar Eiropas garīgās kultūras pamatiem. Mūsu absolventi strādā ar cilvēkiem, vada dažāda rakstura iestādes, tāpēc augstskola līdzās profesionālajām zināšanām un prasmēm sniedz arī dzīves garīgo vērtību orientierus.
Latvijas Kristīgā Akadēmija ir Eiropas ERASMUS Universitāšu hartas locekle. Augstskolai ir plašs sadarbības un studiju apmaiņas tīkls ar augstskolām Somijā, Vācijā, Beļģijā, Ungārijā, Grieķijā, kā arī Eiropas Komisijas sociālo zinātņu pētnieciskajiem centriem (EZA, Sociales Semaines de France, IXE Group u.c.).
Studējošie var iesaistīties ar ERASMUS mobilitāti saistītajās apmaiņas studijās un praksēs.
Latvijas Kristīgā akadēmija piedāvā valsts akreditētas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.
Starptautisko ekspertu vērtējums par Latvijas Kristīgās Akadēmijas piedāvāto studiju programmu kvalitāti 2012. akad. g. Eiropas Savienības projekta „Augstākās izglītības un studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai” ietvaros skan: „LKrA – viena no pašām labākajām Latvijas teoloģiskajām augstskolām”.
Latvijas Kristīgā akadēmija ir beztermiņa valsts akreditēta augstskola, kurā tiek īstenotas eiropeiski akreditētas studiju programmas šādos studiju virzienos: “Mākslas”, “Teoloģija”, “Sociālā labklājība” 2013. gada jūnijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisija visus virzienus akreditējusi uz maksimālo periodu 6 gadiem (līdz 2019. gadam).

 

Studiju programmas
 
Pamatstudijas:

Maģistra studijas

Kontaktinformācija:

5.līnija 3, Bulduri,
Jūrmala, LV 2010.
Tālrunis:
(+371) 67753360
(+371) 67751919 - Fakss
www.kra.lv