Latvijas Privāto Augstskolu Asociācija

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola (BPMA) ir beztermiņa Valsts akreditēta mācību iestāde, kas veiksmīgi darbojas augstākās izglītības tirgū kopš 1995.gada.

BPMA misija – augsti kvalificētu konkurētspējīgu speciālistu ar augstāko izglītību sagatavošana Latvijas un Eiropas Savienības tautsaimniecībai.

BPMA galvenais darbības mērķis - sniegt studējošiem augstākas izglītības un kvalifikācijas iegūšanas iespējas atbilstoši mūsdienu starptautiskajām prasībām psiholoģijas, sociālās labklājības, ekonomikas un vadīšanas jomās.

BPMA studiju procesā tiek plaši pielietoti mūsdienu komunikatīvie sakari – multimediju iekārtas un Internets. Kopš 2001.gada izveidotā BPMA Psihofizioloģijas un eksperimentālas psiholoģijas laboratorija palīdz saistīt teorētiskās zināšanās ar praktisko iemaņu apguvi psiholoģijas un sociālā darba programmu studentiem.

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola īsteno studiju programmas četros studiju virzienos Rīgā un filiālēs Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī un Liepājā:

Kontaktinformācija:

Lomonosova iela 4,
Rīga, Latvija,  LV-1003
Tālrunis:
(+371) 67100608
e-mail: rector@psy.lv
www.bpma.edu.lv
www.psy.lv