Latvijas Privāto Augstskolu Asociācija

RISEBA ir izaicinājums kreatīvi un radoši domājošiem cilvēkiem, kas ir spējīgi uzņemties atbildību. Mūsu augsti kvalificēts personāls ar moderno tehnoloģiju palīdzību veicinās radošas personības attīstību, lai tā būtu spējīga profesionāli veikt uzņēmējdarbību starptautiskā līmenī. Mūsu studenti ir potenciālie darba devēji, kas sekmēs Latvijas un Eiropas ekonomisko izaugsmi. RISEBA ir augstskola, kas mērķtiecīgi iet uz savas misijas sasniegšanu.

Augstskola dibināta 1992. gadā.

Augstskola atrodas Rīgā un tai ir filiāle Daugavpilī.

RISEBA ir akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā un iegūta Centrālās un Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautiskā kvalitātes akreditācija (International Quality Accreditation).

RISEBA piedāvā augsta līmeņa izglītību bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmās, biznesa, komunikāciju, audiovizuālo mediju mākslas un arhitektūras virzienos. Studentiem ir iespēja izmantot RISEBA piedāvātās starptautiskās iespējas.

Augstskolas vīzija ir būt par BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTI.

RISEBA asociēsies ar tādām lietām, kā izcila izglītība, starptautiski atzīts diploms, augsta studiju procesa kvalitāte, izcila zinātniski-pētnieciskā bāze, augsti kvalificēts personāls. RISEBA absolventi - vadošie speciālisti visā Eiropā!

Studiju programmas

Bakalaura Studiju programmas

Arhitektūra

Audiovizuālā mediju māksla

Biznesa psiholoģija (iespējama tālmācība)

Biznesa vadība digitālajā vidē 

Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments

Uzņēmējdarbības vadība (iespējama tālmācības studiju forma) 

Maģistra studiju programmas

Arhitektūra

Audiovizuālā mediju māksla

Biznesa stratēģiskā vadība

Personāla vadība

Projekta vadība

RISEBA MBA

Sabiedrisko attiecību vadība

Starptautiskais bizness

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība (iespējamas tālmācības studijas)

Vadības psiholoģija un supervīzija

Veselības vadība

Doktora studiju programma 

Tālmācība

Kontaktinformācija

Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Fakss: + 371 67 500 252
Tālrunis: + 371 67 500 265
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info
www.riseba.lv